Мэдээлэл технологийн алба

Мэдээлэл технологи,  зар сурталчилганы алба 
 
Мэдээлэл технологи 
     Сургуулийн дотоод, гадаад сүлжээ, интернет орчинг бүрэн хангаж, сургалт судалгааны тусгай зориулалтын програм, багш ажиллагсадын мэдээлэл технологийн хэрэглээ, сүлжээний аюулгүйн байдлыг хангаж хэвийн ажиллуулахад чиглэгдэнэ.
 

Квоь Ёнь Сонь 

Албаны дарга

Б.Ганзориг

Инженер

Э.Золбоо

Инженер

С.Долгорсүрэн

Инженер

Б.Ганбаатар

Веб Инженер

Э.Халиунаа

Мэргэжилтэн

 

Мэдээлэл технологи, Зар сурталчилгааны алба

Төв байр, 303 тоот

Утас: 462027