Бакалаврын сургалт

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохих журмын дагуу өгч, элсэх эрх авсан, тухайн хичээлийн жилийн эхний улирлын сургалтын болон бусад шаардлагатай хураамж төлсөн хүнийг ОУУБИС-д өдрөөр суралцуулахаар элсүүлнэ. Бакалаврын зэрэгтэй эчнээ, оройн ангид суралцахыг хүсэгчдийг сонгосон мэргэжлээр нь элсүүлнэ.

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

График дизайн

4 жил   120кр өдөр 

Интерьерийн дизайн

4 жил   120кр өдөр

Үйлдвэрлэлийн дизайн

4 жил   120кр өдөр

Хувцасны дизайн

4 жил   120кр өдөр

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Маркетинг

4 жил   120кр өдөр 

Аялал жуулчлалын менежмент

4 жил   120кр өдөр

Менежмент /үйлдвэрлэл/

4 жил   120кр өдөр

Нягтлан бодох бүртгэл

4 жил   120кр өдөр, орой

Санхүү, Банк

4 жил   120кр өдөр

Бизнес удирдлага

4 жил   120кр өдөр

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Эдийн засаг

4 жил   120кр өдөр 

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Эрх зүй

4 жил   120кр өдөр, эчнээ, орой 

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Сувилахуй

4 жил   120кр өдөр, орой

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Социологи /гэр бүл судлал/

4 жил   120кр өдөр 

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

нийгмийн ажил /хүүхдийн/

4 жил   120кр өдөр 

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Англи хэлний орчуулга

4 жил   120кр өдөр, орой

Солонгос хэлний орчуулга

4 жил   120кр өдөр, орой

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Англи хэлний багш

4 жил   120кр өдөр 

Солонгос хэлний багш

4 жил   120кр өдөр