Магистр, Доктор элсэлт

Магистр хөтөлбөрүүд

Мэргэжлийн тэнхим

Хөтөлбөр

Хугацаа

 Гадаад хэл шинжлэл

Англи хэл

1,5 жил

Солонгос хэл

Бизнес удирдлага

Бизнесийн удирдлага

Гэр бүл судлал

Гэр бүл судлал

Холбоо мэдээлэл, технологийн тэнхим

Програм хангамж

Эрх зүйн тэнхим

Эрх зүй

Хөдөө аж ахуйн тэнхим

Цэцэрлэгжүүлэлт, цэцгийн аж ахуй

Сувилахуйн тэнхим

Сувилахуй

 

Доктор хөтөлбөрүүд

Мэргэжлийн тэнхим

Хөтөлбөр

Хугацаа

Гадаад хэл шинжлэл

Англи хэл

 3 жил

Солонгос хэл

Бизнес удирдлага

Бизнесийн удирдлага

бө
бө

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  • Бакалаврын дипломыг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, эх хувийн хамт
  • Докторт элсэх бол бакалаврын болон магистрын дипломыг нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, эх хувийн хамт
  • 3х4 хэмжээний чээж зураг 1%
  • Бүртгэлийн хураамж /10,000 төгрөг/