Салбар Тэнхимүүд

ОУУБИС нь 6 салбар 13 тэнхим 200 гаруй багш ажилчид 4000 гаруй суралцагчидтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.